1-800-892-0550
Cart 0

KTM WP AER Air Fork Kit - MOJO-KTM-AERBLU

MOJO WP AER Air Fork Kit will fit the following KTM Dirt Bikes:

2018 125 SX
2018 150 SX
2018 250 XC-F
2018 250 SX-F
2018 250 SX
2018 250 XC
2018 300 XC
2018 350 SX-F
2018 350 XC-F
2018 450 SX-F
2018 450 XC-F

2017 125 SX
2017 150 SX
2017 250 SX
2017 250 SX-F
2017 250 XC
2017 250 XC-F
2017 300 XC
2017 350 SX-F
2017 350 XC-F
2017 450 SX-F
2017 450 XC-F